Skip to content

การติดตั้ง แผ่นเมทัลชีท

     นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้ว การติดตั้ง แผ่นเมทัลชีท ที่ถูกต้อง ถือเป็นอีกประการหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเมทัลชีทของ บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท ปากช่อง จำกัด สามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน และรวดเร็ว ทั้งยังทนทานแข็งแรง หากได้รับการติดตั้งที่ถูกต้องแล้ว ยิ่งสามารถเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ยืนยาว และยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงขึ้น อีกด้วย

วิธีการติดตั้ง หลังคาเหล็ก เมทัลชีท

1 ขั้นตอนแรกในการติดตั้ง หลังคาเหล็กเมทัลชีท คือ การขึงเชือก หรือเส้นเอ็น เพื่อใช้เป็นเส้นแนวในการติดตั้ง ให้แผ่นหลังคาเหล็กอยู่ในระดับ และเรียงเป็นแนวเดียวกันได้อย่างสวยงาม โดยหลักการในการขึงเส้นแนวคื อการให้เส้นเชือกอยู่ต่ำจากแปปลายลงไปประมาณ 15 ซม. หรืออย่างมากไม่ควรเกิน 20 ซม.

2เริ่มต้นการติดตั้งหลังคาด้วยการวางแผ่นเมทัลชีทแผ่นแรก โดยให้วางด้านปลายของแผ่นเมทัลชีทให้เสมอกับแนวเส้นเชือกที่ทำการขึงไว้ และชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของโครงสร้างหลังคา โดยในการติดตั้งทุกครั้งให้เริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเสมอ และเมื่อวางแผ่นเมทัลชีทแผ่นแรกจนได้ระดับที่ต้องการแล้ว ให้ทำการยิงสกรู เพื่อทำการยึดแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท กับโครงสร้างอาคาร โดยให้ทำการยิงสกรูที่แปปลายทุกสันลอนโดยเว้นลอนสุดท้ายไว้ สำหรับการซ้อนทับของแผ่นเมทัลชีทต่อไป ส่วนแปเดี่ยวและแปกลาง ให้ทำการยิงสกรูลอนเว้นลอน

3การวางแผ่นหลังคาเมทัลชีทแผ่นต่อไป โดยให้ลอนตัวเมียซ้อนทับอยู่บนลอนตัวผู้เสมอ และทำการยิงสกรูโดยใช้หลักการเดียวกับขั้นตอนแรกแต่ให้เน้นที่บริเวณแผ่นซ้อนทับเป็นพิเศษ

4ทำการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทแผ่นต่อไป จนกระทั่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งตลอดขั้นตอนการทำการติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีทให้ทำการตรวจเช็คแนวระดับหลังคาให้อยู่ในระดับเดียวกันตลอด เพื่อให้ได้ความสวยงามและความสมดุลในการติดตั้ง

5ติดตั้งแผ่นครอบข้างทุกด้าน ยิงสกรูทุกๆ 50 ซม. พร้อมๆ กับตัดแต่งด้านข้างให้เรียบร้อยสวยงาม

6ติดตั้งแผ่นครอบจั่วด้านบน ยิงสกรูที่สันลอนทุกสัน พร้อมตัดแต่งแผ่นครอบจั่วด้วยกรรไกรตัดเหล็กให้แผ่นครอบจั่วมีรูปทรงเดียวกันกับสันลอน หลังจากนั้นทำการเก็บงานให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม

error: Content is protected !!