ผลงานของเรา

บริษัท บี.เค. เมทัลชีท (ปากช่อง) จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีท และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลังคาเหล็กเมทัลชีทแล้ว บริษัท บี.เค. เมทัลชีท (ปากช่อง) จำกัด มีผู้ใช้บริการหลากหลายประเภท ทั้งในส่วนผู้ใช้บริการในงานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก ๆ เช่น อาคารบ้านเรือน หรือจะเป็นงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ด้วยคุณสมบัติที่ทนทาน สวยงาม และคุณสมบัติอื่นๆ อันดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กจาก บริษัท บี.เค. เมทัลชีท (ปากช่อง) จำกัด แล้วจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัย ความทนทาน การติดตั้งที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว และราคาคุ้มค่าต่อการลงทุน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท บี.เค. เมทัลชีท (ปากช่อง) จำกัด

ผลงานการผลิต การขนส่ง และติดตั้ง